Điều kiện trở thành thành viên, hợp tác xã thành viên

Để trở thành thành viên hợp tác xã hoặc hợp tác xã thành viên thì cá nhân, hộ gia đình, pháp nhân phải đáp ứng đủ các điều kiện nhất định. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *